Tidtagning

Vi använder EQ-timing som leverantör av tidtagnings- och resultatsystem. Alla deltagare skall bära en nummerlapp där ett engångschip finns fastsatt. Nummerlappen skall fästas väl synlig på framsidan av kroppen och ingen del får vikas undan!

Tidtagningen startar för de flesta vid passage av startportalen där en tidtagarmatta ligger utlagd. För vissa klasser är det dock startskottet som gäller, mer info om detta på sidan för respektive bana.

Mellantider tas på 19K-banan vid vätskestationerna Bertilsson stuga (9,5 km) och Ugglemossen (12,5 km) samt vid Svarttjärn (16,5 km).
På 10K-banan finns en mellantid vid Svarttjärn (7,4 km).
Vid målgång passerar alla en tidtagarmatta och då stoppar tidtagningen. Dessutom finns en tidtagarmatta utlagd ca 250 meter före mål, som en förvarning till speakern.

Förutom avläsningen av chipet filmas alla målgångar. Trots detta händer det att löpare registreras felaktigt eller inte alls. De flesta problemen beror på sena justeringar, förväxling av nummerlappar, fel startgrupp o.dyl.
Så vi uppmanar alla att vara extra tydliga med namn och övriga uppgifter! Det är absolut förbjudet att överta en nummerlapp från en icke startande utan att meddela tävlingsexpeditionen om detta och då lämna de uppgifter vi kräver.

Upptäcker ni fel i resultatlistan försöker vi rätta till det mesta på plats, men självklart tar vi emot kommentarer även efter tävlingen. Kontakta oss så fort som möjligt, vi löser det mesta!