FINALLOPPET 2024
2 NOVEMBER

Vi vill rikta ett stort tack till våra partners för att ni möjliggjorde att vi kunde genomföra 2023 års Finallopp på ett så positivt sätt.
Göteborgs Skidklubb är tacksamma för det sätt ni ställer upp och hoppas att vi kan fortsätta att arbeta ömsesidigt framöver.

19 km

10 km

5,3 km

2,3 km

1,8 km

Parvelbanan

Donera 50 kronor i samband med anmälan till Jontefonden.