Start och Mål

Alla banor har samma startplats, grusplanerna nedanför – ca 200 meter från målarenan. De sista 800 meterna på alla banor har gemensam sträckning.